NAXÇIVAN  TARİXİ  ŞƏXSİYYƏTLƏR  DİYARIDIR

    Heydər Əliyev
    İlham Əliyev
    Zərifə Əliyeva
    Əcəmi Naxçıvani
    Nəcməddin Naxçıvani
    Hinduşah Naxçıvani
    Nəsrəddin Tusi
    Məhəmməd Naxçıvani
    Fəzlullah Nəimi
    Həsən Əliyev
    Yusif Məmmədəliyev
    Həsən Abdullayev
    Heydərqulu Kəngərli
    İsmayıl Naxçıvanski
    Hüseyn Naxçıvanski
    Cəmşid Naxçıvanski
    Məhəmməd Şahtaxtinski
    Behbud Şahtaxtinski
    Məhəmməd Tağı Sidqi
    Cəlil Məmmədquluzadə
    Hüseyn Cavid
    Məmməd Səid Ordubadi
    Bəhruz Kəngərli

                                                                                                                          Heydər Əliyev

 

Heydər Əliyev

           Azərbaycanın xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 12 dekabr 2003-cü ildə vəfat etmişdir. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

          Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycan tarixindəki misilsiz xidmətləri nəzərə alınaraq, onun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Bakı və Naxçıvan səhərlərində “Heydər Əliyev” Xatirə memorial komplekslərinin yaradılması, “Heydər Əliyev” ordeninin təsis edilməsi, Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə, Bakı Beynəlxalq Aeroportuna, Bakı Dərin Özüllər Zavoduna, Respublika Sarayına  Heydər Əliyevin adının verilməsi, Heydər Əliyevin şərəfinə platin, qizil və gümüş sikkələrin buraxılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac boru kəmərinə, “Lider” qazma qurğusuna Heydər Əliyevin adının verilməsi haqqında  10 mart 2004-cü il tarixdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fərman imzalamışdır.

 

GERİ